Xóa

đất nam hoà xuân - hoà quý - ngũ hành sơn

đất nam hoà xuân - hoà quý - ngũ hành sơn
2,85 tỷ 100 m² Dự án Han River Village (Nam Hòa Xuân), Phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Xem chi tiết
Bạn được chuyển đến trang gốc trong 10s nữa

Bảng hàng cập nhật mới nhất: - Diện tích từ 100 - 105 - 110m2, đường 7m5 lề 3m5. Pháp lý rõ ràng. B2.56 Tây Bắc giá 2.7 tỷ. B2.83 Tây Nam giá 2.65 tỷ. B2.90 Tây Bắc giá 2.65 tỷ. B2.54 Tây Bắc giá 2.85 tỷ. B2.80 Đông Bắc giá 2.9 tỷ. B2.101 Tây Bắc thông giá 2.95 tỷ. B2.66 Tây Bắc giá 2.87 tỷ. B2.49 Đông Nam giá 3.17 tỷ. B2.45 Đông Nam giá 3.08 tỷ. B2.141 Đông Nam view trường giá 3.52 tỷ. B2.138 Tây Bắc giá 3.22 tỷ. B2.136 Tây Bắc giá 3.45 tỷ. B2.136 Đông Nam giá 3.6 tỷ. B2.131 Tây Bắc giá 3.35